2019 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI
KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ORANLARI
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI
2019 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
2019 YILI İÇİN AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
2019 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

18.000 TL’ye kadar

% 15


40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

% 20


98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

% 27


98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760-TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

% 35

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI

2013,2014, 2015, 2016,2017, 2018 yılı (193 sayılı Kanun Mük.Md:120, Md:103)

% 15

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde %20 Oran 2018 yılı için

% 22

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 yılı (5520 sayılı Kanun Md:32)

% 20

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

Kanuna ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için

% 18


I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için

% 1


II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için

% 8

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI

(6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5035 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi İle Değişen 39. Maddesi Gereğince )

Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri

% 7,5


Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri

% 7,5


Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti

% 7,5


Yukarıda sayılanların kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri

% 7,5


Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) (01.07.2012 tarihinden İtibaren)

65,00 TL

EMLAK VERGİSİ ORANLARI
Normal Yöreler

Konut Binde 1

İşyeri Binde 2

Arsa Binde 3

Arazi Binde 1


Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi

Konut Binde 2

İşyeri Binde 4

Arsa Binde 6

Arazi Binde 2

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ORANLARI

5602 sayılı ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 40. Maddesi ile Belirlenen Şans Oyunları Vergisi 14.03.2007 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, bu verginin yerine 5602 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ile ihdas olunan her türlü şans oyunlarından alınacak vergiler aşağıdaki gibidir.

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde

% 5'i


At yarışlarında

% 7'si


Diğer şans oyunlarında

% 20'si

- Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,si Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır,

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (Veraset Yoluyla İntikallerde)

İlk 290.000 TL için

% 1


Sonra gelen 700.000 TL için

% 3


Sonra gelen 1.500.000 TL için

% 5


Sonra gelen 2.700.000 TL için

% 7


Matrahın 5.190.000 TL' yi aşan bölümü için

% 10

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (İvazsız İntikallerde)

İlk 290.000 TL için

% 10


Sonra gelen 700.000 TL için

% 15


Sonra gelen 1.500.000 TL için

% 20


Sonra gelen 2.700.000 TL için

% 25


Matrahın 5.190.000 TL' yi aşan bölümü için

% 30

2019 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI
144.800’ü aşanlar
I- Sayılı Tarife
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
46.300’ü aşmayanlar
1 861 600 290 254 90
46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar
2 946 660 369 280 99
81.100’ü aşanlar
3 1.033 720 403 305 108
1301 - 1600 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
46.300’ü aşmayanlar
4 1.499 1.124 652 461 177
46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar
5 1.649 1.236 717 506 194
81.100’ü aşanlar
6 1.799 1.349 782 552 212
1601 - 1800 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115.900’ü aşmayanlar
7 2.911 2.276 1.339 817 317
115.900’ü aşanlar
8 3.176 2.482 1.462 892 346
1801 - 2000 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
115.900’ü aşmayanlar
9 4.586 3.532 2.076 1.236 487
115.900’ü aşanlar
10 5.003 3.854 2.265 1.349 531
2001 - 2500 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
144.800’ü aşmayanlar
11 6.879 4.994 3.120 1.864 738
144.800’ü aşanlar
12 7.505 5.448 3.403 2.034 805
2501 - 3000 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
289.700’ü aşmayanlar
13 9.591 8.344 5.213 2.804 1.029
289.700’ü aşanlar
14 10.464 9.102 5.687 3.059 1.123
3001 - 3500 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
289.700’ü aşmayanlar
15 14.606 13.143 7.917 3.952 1.449
289.700’ü aşanlar
16 15.935 14.337 8.636 4.311 1.582
3501 - 4000 cm³ e kadar
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
463.600’ü aşmayanlar
17 22.965 19.831 11.679 5.213 2.076
463.600’ü aşanlar
18 25.054 21.633 12.742 5.687 2.265
4001 cm³ ve yukarısı
Satır No 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
550.500’ü aşmayanlar
19 37.587 28.186 16.693 7.503 2.911
550.500’ü aşanlar
20 41.004 30.749 18.211 8.184 3.176
2-Motosikletler (49 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile değişen tarife; Yürürlük 01.01.2018)
100 - 250 cm³’e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
161 121 89 56 22
251 - 650 cm³’e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
333 252 161 89 56
651 - 1200 cm³’e kadar
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
856 509 252 161 89
1201 cm³ ve yukarısı
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
2.075 1.372 856 680 333

7103 Sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle eklenen fıkralar; Yürürlük: 01.01.2019)(I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,
ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,
yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.
(I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.
I sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.
(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir

II Sayılı Tarife
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.029 680 333
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 1.372 856 509
1901 cm³ ve yukarısı 2.075 1.372 856
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 2.597 1.551 680
26 - 35 kişiye kadar 3.114 2.597 1.029
36 - 45 kişiye kadar 3.466 2.940 1.372
46 kişi ve yukarısı 4.157 3.466 2.075
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar 923 613 301
1.501 - 3.500 kg'a kadar 1.867 1.083 613
3.501 - 5.000 kg'a kadar 2.805 2.334 923
5.001 - 10.000 kg'a kadar 3.114 2.645 1.241
10.001 - 20.000 kg'a kadar 3.742 3.114 1.867
20.001 kg ve yukarısı 4.681 3.742 2.175

(II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.
(II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

IV Sayılı Tarife
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar 17.378 13.896 10.420 8.334
1.151 - 1.800 kg'a kadar 26.072 20.852 15.639 12.510
1.801 - 3.000 kg'a kadar 34.768 27.813 20.852 16.683
3.001 - 5.000 kg'a kadar 43.464 34.768 26.072 20.852
5.001 - 10.000 kg'a kadar 52.160 41.725 31.290 25.028
10.001 - 20.000 kg'a kadar 60.855 48.681 36.506 29.197
20.001 kg ve yukarısı 69.548 55.633 41.725 33.379

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI GVK. MD: 32 01.01.2008 DEN İTİBAREN

1.1.2008 tarihinden sonra elde edilen ücret gelirlerine “Asgari Geçim İndirimi” uygulanacağından, Vergi İndirimi Uygulamasına 1.1.2007 tarihinden itibaren son verilmiştir. 2006 yılına ilişkin olarak 2007 yılında ödenecek Gelir Vergisinden mahsup edilecek vergi indirimine ilişkin işlemler GVK’nun kaldırılmadan önceki mük.121’inci madde hükümleri (Vergi İndirimi) uygulanacaktır. (5615 sayılı Kanun, Geç. 2.md.)

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

2019 YILI İÇİN AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

1-Bekar ücretli için:

191,88


2-Evli ve Eşi Çalışmayan Ücretli İçin:

230,26


3-Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 çocuklu ücretli için:

259,04


4-Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 çocuklu ücretli için:

287,82


5-Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 çocuklu ücretli için:

326,20


6-Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuklu ücretli için:

326,20


7- Evli, Eşi Çalışan ve Çocuksuz ücretli için:

191,88


8- Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuklu ücretli için:

220,66


9- Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuklu ücretli için:

249,44


10- Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuklu ücretli için:

287,82


11- Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuklu ücretli için:

307,01