Soru 1

Suç işleyen kişiye, usulüne uygun olarak yapılan yargılama sonucunda mahkeme tarafından hükmedilen ve/ya da yetkili organlar tarafından uygulanan müeyyidedir?