Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin kazancı basit usulde vergilendirilebilir?