Gelir Vergisi Kanununa, göre hangi gelir unsurundan doğan zararlar diğer kaynaklardan elde edilen kazanç ve karlardan mahsup edilemez