Vergi Usul Kanununun yoklama ile ilgili hükümleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?