Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının korunması amacıyla öngörülen koruma önlemlerinden biri değildir?