Otomasyonlu Vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre veznenin açılma ve kapanma saatleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?